Opgewekt Tienen
Compostbakkers
Babytheek
Wase Lucht
Groene Gevels
Verpakkingsvrij winkelen
De Living
Maakbar
Heemzaden
Samenhuizen
Enchanté
Autodelen
Plannen voor plaats
Hal 5
Lets
Uitgestelde koffie
Repair Café
Cohousing Curant
Fietsersbond
Op Wielekes
Spilvarken
Velt
Vegetarisch
Buurderij
Voedselteams
Abbeyfield Vlaanderen