Inspiratie

Wase Lucht

By 14 februari 2019 maart 21st, 2019 No Comments

Samen luchtkwaliteit meten in het Waasland

Wat is het doel?

waselucht.be is een burgerinitatief om de luchtkwaliteit in het Waasland in kaart te brengen. Ze willen daarbij het wiel niet opnieuw uitvinden, maar gebruik maken van de burgerinitiatieven die elders al succesvol zijn gebleken. Meer concreet maakt waselucht.be gebruik van het luftdaten.info project van OK Lab Stuttgart, een burgerinitiatief ontstaan in Stuttgart dat reeds in de meeste steden in Duitsland navolging kreeg. Dichterbij maken Leuven en Brussel er ook gebruik van. Ongeveer 6000 toestellen (waarvan 400 in Belgie) verdeeld over 53 landen zijn momenteel actief (cijfers November 2018).

Wat wordt er gemeten?

Fijn stof: PM10 en PM2.5. Dit zijn ultra kleine stofdeeltjes die vooral door voertuigen, verbranding en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten. Ze dringen het menselijk lichaam binnen via de ademhaling tot diep in de longen, en komen via het bloed ook in andere organen terecht.

Hoe wordt er gemeten ?

Met behulp van een budgetvriendelijk meettoestel kunnen de temperatuur, luchtvochtigheid en fijn stofconcentraties worden gemeten. Een mini-computer met wifi-verbinding zorgt voor het verzamelen en doorsturen van de gegevens. Twee afvoer-bochten bieden bescherming tegen weer en wind. Het geheel kost ongeveer 40 euro om te maken.