TransLab WenD

Wat doet TransLab WenD?

By 25 januari 2019 No Comments

Onze werking bestaat uit drie pijlers:

  • We ondersteunen
  • We brengen samen
  • We promoten

We ondersteunen

Werken aan transitie, hoe doe je dat?

Translab WenD helpt je graag op weg. We leveren ideeën of concrete tools aan, laten goede voorbeelden zien en geven advies. Ook onze Facebookpagina houdt je op de hoogte van wat leeft in transitieland.

We brengen samen

Transitie, een eenzame strijd?

Translab WenD brengt je in contact met andere mensen uit de regio Waas-en-Dender die werken rond transitie. Dat is leerrijk, plezant, maar vooral stimulerend. Met welke thema’s ze ook aan de slag zijn, ze zijn allemaal bezig om zaken op lokaal vlak in beweging te brengen. Net als jij. Dat schept een band.

Daarom organiseren we Zondagjes, bijeenkomsten voor iedereen die met transitie bezig is, en zetten we samen activiteiten & campagnes op.

We promoten

Transitie leeft, maar blijft nog te veel onzichtbaar.

Translab WenD zet in op extra bekendheid. Door promotie te maken en door concrete activiteiten op te zetten die de transitiegedachte op de kaart plaatsen. Daarom vind je op deze website bijv. de Kaart, een virtuele map waarop je allerlei lokale transitie-initiatieven kan vinden en de Kalender, waar activiteiten vermeld staan.

Wat doen we niet?

  • We richten zelf geen nieuwe transitiegroepen op.
    Dat rijmt niet met onze insteek: de burgers zijn eigenaar van de projecten.
  • We begeleiden geen individuele groepen.
    Daar hebben we de tijd en middelen niet voor. Advies kan natuurlijk wel.