De zondagen

De eerste zondag: verslag (26/11/2017)

By 27 november 2017 februari 6th, 2020 No Comments

Translab WenD, op zondag 26/11/2017 van 9u15 tot 12 uur

Aanwezig : Tine, Ann, Bert, Gerald, Els, Helena, Ann, Inge, Paul, Femke, Helga, Carine, Koen, Nora, Sabine, Chari, Stefaan (verslag)
Kinderoppas : Cin en Joachim

Met welke projecten zijn de aanwezigen allemaal bezig ? ziehier een onvolledige bonte lijst :

 • Tara in Buggenhout, afvalvrije winkel
 • Coöperatie Duurzame Energie, Samenhuizen, Oxfam Solidariteit, Geefplein, Repair Café, LETS in Sint-Niklaas
 • Voedselteam, LETS Durme, Natuurpunt Daknamse Meersen in Lokeren
 • Voedselteam Kleibeek, Klimaatgids in Panneweel in de gemeente Sint-Gillis-Waas
 • Pomona, Zomererf, Voedselteam in Stekene
 • Voedselteam en LETS in Beveren
 • Repair Café, Klimaatwerkgroep en Voedselteam in Waasmunster
 • EVA, LETS, Buurderij in de regio Lebbeke-Dendermonde

Vaststellingen naar aanleiding van de praktijken waar we mee bezig zijn?

 • We zijn allemaal nogal versnipperd bezig, ik voel nood aan een platform voor duurzame initiatieven voor het Waasland
 • Beleidsmakers voeren een kortzichtige politiek
 • Burgerinitiatieven moeten door de lokale overheid ondersteund worden
 • Er zijn nauwelijks nog duurzaamheidsambtenaren in de regio
 • Politiek recupereert graag de burgerinitiatieven
 • Overheid moet een kader creëren maar er is ook nood aan een sterk middenveld
 • Natuurpunt slaagt er wel in om zich regionaal te organiseren
 • Kunnen we ook op beleidsvlak bezig zijn met het opstellen van een politiek memorandum nav de gemeenteraadsverkiezingen?
 • Veel vrijwilligers zijn overbevraagd en veel vrijwilligers zijn ook op heel diverse plekken bezig
 • Je hebt mensen nodig die de projecten aan elkaar breien en zo initiatieven versterken
 • ‘als de overheid de mensen al niet ambeteert ben ik al blij’
 • ‘lokale schepenen moeten we samenbrengen en ze verplichten om zich te vormen rond duurzaamheid en burgerschap’
 • Een valkuil van de participatiesamenleving is dat de burger alles moet doen en de overheid zich terugtrekt
 • De vrijwilliger vandaag is een ander type dan die van dertig jaar geleden, hij/zij gaat zich niet langer op één plek levenslang engageren
 • ‘veel politieke partijen nemen de verzuchtingen van middenveld en burgers wel op maar daarna merken we er niets meer van, het moet voldoende geconcretiseerd worden’
 • Vaststelling dat de man/vrouw in de straat heel weinig weet over klimaatopwarming, over alternatieven …
 • ‘de link naar een meer politieke bewustwording is nodig binnen tal van basisinitiatieven, dat is een continue uitdaging’ ; we doen repair cafés om een reden, niet zomaar …
 • ‘de zaadjes van repair cafés zijn wel substantieel, ze veranderen het denken over een hersteleconomie’
 • Moeten we WAKONA niet beter bekend maken? (Wase Koepel Natuur) , daarin worden activiteiten al gebundeld ; ook rond natuurgebied van Panneweel breien we via een Nieuwsbrief activiteiten aan elkaar
 • ‘het burgerinitiatief moet gered worden’ : er zijn burgerinitiatieven die het slachtoffer worden van hun eigen succes ; OCMW’s wijzen bijvoorbeeld nogal gemakkelijk door naar LETS Sint-Niklaas voor ondersteuning en integratie terwijl dat soort ondersteuning voor vrijwilligers niet altijd evident is om op te nemen
 • Is er geen nood aan semi-professionalisering ?
 • Moeten we LETS niet in een fusieverhaal onderbrengen?
 • ‘het duurzame en het sociale is uit elkaar aan het groeien ; er is minder en minder publieke ruimte in de steden en gemeenten, terwijl pleinen en parken ook ruimte is voor burgers, zeker voor krap behuisde burgers , die vrijwaren is ook een taak voor transitie’
 • Voedselteams en de Buurderij : er is enige onrust onder de boeren, het ene lijkt het andere model te verdringen ; zoeken naar een én én –verhaal ; opletten dat we ons niet vergissen van vijand, de boer bij de Buurderij is zeker beter af dan als hij moet leveren aan de supermarkt ; aanbod van producten hangt ook af van Buurderij tot Buurderij ; het rechtstreeks contact vind ik wel waardevol (boerin) ; een commerciële speler is geen taboe, anders verwacht je dat vrijwilligers jou markt als boer gaan organiseren ; ook opletten dat we klanten en potentiële klanten niet gaan afschrikken/verwarren met deze discussies ; wees zo transparant mogelijk in wat je doet

Vragen naar Vormingplus Waas-en-Dender?

 • LETS Sint-Niklaas is opgestart in 2006 en wil ondersteuning krijgen van Vormingplus ; we hebben een bloeiende zaak over te nemen, zegt Helga ; Koen spreekt af met Helga om vraag verder te bekijken , de vacature gaat vooral over het secretariaatswerk
 • Koen schetst de rol van V+ in de nabije toekomst? Nieuw decreet – meer inzetten op projecten – helicopterzicht verder ontwikkelen – link naar lokale besturen – meer inzetten op langerlopende projecten en minder gekapt stro – nadenken over hiaten
 • Translab-K is een project van onze collega’s uit de Kempen, moeten ook wij werk maken van een regionale UIT-Kalender? Met een mooi verzorgde portaalsite? Kan de Intercommunale Land van Waas daar een rol in spelen?
 • Niet in elk hiaat van de overheid moet en kan Vormingplus stappen?
 • Een halfjaarlijkse bijeenkomst vanuit V+ waarderen wij heel sterk (een deelnemer)
 • We kunnen heel veel van elkaar leren, ik mis het overzicht ; ligt hier een taak voor Vormingplus? (inspiratie maar ook knelpunten valt te halen uit Gastvrij Netwerk vanuit Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
 • Jammerlijke afgelastingen van waardevol aanbod in Stekene : de avond rond Leefbare landbouw gaat wél door : https://www.vormingpluswd.be/leefbare-landbouw-vlaanderen, Annelies van De Vierklaver verzorgt de avond
 • Vormingplus gaat in Dendermonde ook een autodeelavond organiseren , ook in Lokeren is er aandacht voor het thema
 • Wat is de meest efficiënte methode om te werven? Hoe kunnen we succesvol promotie voeren? Kan hierrond vorming worden georganiseerd?

Wonen in de regio?

 • De stad Sint-Niklaas heeft een ambtenaar rond alternatieve woonvormen aangeworven
 • Inge en Stefaan schetsen het verhaal van de Green Deal in Nederland ; in Mini-topia in Den Bosch hebben ze een project bezocht waarbij bestaande regelgeving rond wonen tijdelijk werd opgeheven zodat experiment rond wonen kon plaatsvinden ; ook de kennisinstellingen (hogescholen en universiteiten) waren hierbij betrokken ; de Green Deal in Nederland bevindt zich ook op andere domeinen zoals landbouw bvb ; het politieke karakter zit hem dat ten opzichte van de regulitis in Vlaanderen er terug witruimte kan veroverd worden
 • Case Huis Elf in Lebbeke
 • Oproep van Homans rond woonprojecten
 • Er zijn nu allerlei belemmeringen, discriminaties op vlak van wonen voor groepen met een vervangingsinkomen , Helga ijvert daarvoor
 • Case Community Land Trust, bestaat nu enkel in Brussel ; grond wordt beschikbaar gesteld van burgers die alvast de aankoop van de grond niet moeten dragen , deze blijft in handen van een overheid ; in het uitbouwen van het wonen zelf kan er voor sociale groepen een eigen woonmodel worden uitgebouwd à case Waasmunster op de gronden van het Gemeenschapscentrum dat in de toekomst vrij komt te staan
 • ‘wonen is echt een serieus thema, vooral betaalbaar wonen’

Andere inspirerende voorbeelden ?

Afspraken voor de toekomst ?

 • Vormingplus maakt een verslag en bezorgt dit aan alle aanwezigen en mensen die verontschuldigd zijn
 • Volg ons ook op Facebook : https://www.facebook.com/vormingpluswaasendender, we plaatsen daar alvast wat sfeerbeelden van deze bijeenkomst
 • We nodigen binnen een half jaar terug uit en buigen ons intussen over de vragen die aan Vormingplus werden gesteld
 • Een volgende treffen kan erin bestaat dat we vorming op maat , eventueel in deelgroepen aanbieden

Het voorzien van een maaltijd en kinderoppas wordt gewaardeerd en wordt als zinvol ervaren.