TransLab WenD

Statiegeld

By 18 mei 2020 januari 23rd, 2023 No Comments

In Nederland zit er vanaf 1 juli 2021 statiegeld op alle plastic flessen. Organisaties als de Statiegeldalliantie en Recycling Netwerk Benelux juichen.
Tegen 2025 moet elke Europese lidstaat 77 procent van zijn plastics gescheiden inzamelen (zodat er gerecycleerd kan worden). Blikjes en plastic flessen zijn goed voor zo’n 40 procent van het zwerfvuil in Vlaanderen. Door statiegeld in te voeren, zou de hoeveelheid blikjes en plastic flessen in zwerfvuil kunnen dalen met 90 procent. De potentiële impact van deze maatregel is bijgevolg erg groot.
De invoering van statiegeld is bovendien goedkoper dan blijven inzetten op ophaling van (zwerf)vuil. Landen als Noorwegen en Duitsland werken allang met systemen die ondertussen hun waarde bewezen hebben., dus ook de stap na het gebruik.

Met andere woorden: Europa eist het, er is draagvlak, er is economisch voordeel en onze plastic soup vaart er wel bij. De Brusselse en de Waalse regering verklaarden eind 2019 in hun regeerakkoorden een systeem van statiegeld in te voeren. De Vlaamse regering koos eind 2022 voor digitaal statiegeld. Op elke verpakking zal een QR-code staan die de gebruiker scant op het moment dat hij/zij het product in de pmd-zak gooit.

Elke woning, elke blauwe zak en elke openbare (blauwe) vuilnisbak wordt hierdoor een inzamelpunt van statiegeld flessen en blikjes. Aldus de sector van bedrijven die verpakte producten op de markt brengt, vertegenwoordigd door Comeos, Fevia en Fost Plus

Eind 2022 zijn daar veel vragen bij te stellen. En Recycling Netwerk Benelux doet dat ook. Een bloemlezing:

  • Uit onderzoek blijkt dat het scansysteem dat de verpakkingssector voorstelt nog niet gebruiksklaar is. Een statiegeldsysteem waarbij consumenten via QR-codes hun geld terug moeten krijgen, bestaat nog nergens ter wereld. Het is onduidelijk wanneer de technologie überhaupt rijp is voor de markt.
  • Het risico bestaat dat veel mensen het moeilijk vinden om hun statiegeld terug te krijgen met een QR-systeem waarvoor een smartphone nodig is. Naast een smartphone zouden ‘thuisscanners’ gebruikt kunnen worden om het statiegeld terug te krijgen, maar ook die vereisen de aanwezigheid van een internetverbinding.
  • Hoe krijgt de consument het geld terugkrijgt en is privacy voldoende gewaarborgd?
  • De technologie voor het op hoge snelheid printen van individuele QR-codes op blikjes, moet nog worden uitgevonden.
  • Het verpakkende bedrijfsleven heeft door PriceWaterhouseCoopers een studie laten uitvoeren en heeft op basis daarvan gelobbyd voor een digitaal systeem, maar weigert de studie openbaar te maken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.