TransLab WenD

Statiegeld

By 18 mei 2020 No Comments

In Nederland zit er vanaf 1 juli 2021 statiegeld op alle plastic flessen. Organisaties als de Statiegeldalliantie en Recycling Netwerk Benelux juichen.
Tegen 2025 moet elke Europese lidstaat 77 procent van zijn plastics gescheiden inzamelen (zodat er gerecycleerd kan worden). Blikjes en plastic flessen zijn goed voor zo’n 40 procent van het zwerfvuil in Vlaanderen. Door statiegeld in te voeren, zou de hoeveelheid blikjes en plastic flessen in zwerfvuil kunnen dalen met 90 procent. De potentiële impact van deze maatregel is bijgevolg erg groot.
De invoering van statiegeld is bovendien goedkoper dan blijven inzetten op ophaling van (zwerf)vuil. Landen als Noorwegen en Duitsland werken allang met systemen die ondertussen hun waarde bewezen hebben., dus ook de stap na het gebruik.

Met andere woorden: Europa eist het, er is draagvlak, er is economisch voordeel en onze plastic soup vaart er wel bij. De Brusselse en de Waalse regering verklaarden eind 2019 in hun regeerakkoorden een systeem van statiegeld in te voeren. Waar wacht de Vlaamse regering nog op?

Gelukkig blijft niet iedereen geduldig afwachten tot er politiek evidente keuzes gemaakt worden. Zo gaan de dames van Mei Plasticvrij er ook dit jaar weer volop voor om Vlaanderen stil te laten staan bij ons afval. Want afval dat we niet veroorzaken, hoeft niet ingezameld en gerecycleerd te worden. Met hun plasticvrije tips & tricks wil Mei Plasticvrij het passieve draagvlak van de Belgen omzetten in actieve daden en een duidelijk signaal geven aan overheid en producenten.

Bron: Bond Beter Leefmilieu