TransLab WenD

Post-viraal

By 11 september 2020 No Comments

De Covid-pandemie schokte onze wereld. Weinig is nog identiek als BC (before Corona).

De grote vraag: hoe ziet onze toekomst eruit na (of met) Corona? Eens te meer blijkt dat er een enorme verwevenheid zit tussen verschillende domeinen. En dat deze complexe problematiek een benadering vraagt vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.

De VUB-denktank POINcaré bracht meer dan zestig professoren en onderzoekers samen. Ze reflecteren over de samenleving na corona die, elk vanuit hun eigen discipline. Hoe zal onze maatschappij veranderen? Welke zijn de korte- en langetermijneffecten op socio-economisch en politiek vlak, op het gebied van volksgezondheid, kansarmoede, onderwijs, digitalisering, mobiliteit, sport? Maar ook: welke kansen brengt deze crisis met zich mee?

Van post viraal naar een nieuw normaal is het geschreven resultaat van deze VUB-visie. Een prettig en leesbaar e-book, gratis te downloaden.