De zondagen

De vijfde zondag: verslag (1/12/2019)

By 6 december 2019 februari 6th, 2020 No Comments

Translab WenD De vijfde zondag, 1 december 2019, TVORK Dendermonde

Een eerste kennismakingsronde

 • Alain woont in Kallo, schreef een boek, komt straks uitgebreid aan bod
 • Eva en Matthias kochten een hectare in de Klinge waar ze willen starten met een voedselbos
 • Catherine uit Kruibeke merkt op dat Trekker Trek veel volk op de been brengt. Lovenswaardig maar zij wil andere vormen van gemeenschap organiseren die meer in de sfeer van transitie zitten
 • Tanja Virang droomt van een inclusief groenezorginitiatief in Sint-Niklaas; meer info op nathumani.be
 • Graziella is één van de groene helden van de SDG’s in Dendermonde , is oa actief in Dendermondse armoede-organisatie
 • Nathal uit Mechelen is bezig met studenten KUL inzichten en oplossingen rond transitie aan het aanreiken , er is sinds kort ook een campustuin want transitie is ook mensen bij elkaar brengen ; ambitie is dat geen enkele student KUL zou verlaten zonder inzichten te hebben aangereikt rond klimaattransitie
 • Lieve woont in Sint-Niklaas en wil via een handelspand rond Klein Hulst iets met de buurt doen ; ze zoekt medestanders à “er bruist vanalles in mij om in realiteit om te zetten”
 • Jenny is zeer aktief binnen vzw Abblo, ze zijn bezig met groen in de stad in Dendermonde , ze bieden groenpaketten aan voor 10 euro aan burgers, er zijn ook bestuursleden als Eric Rombaut met ruimtegebruik bezig
 • Nadia en Serge wonen beiden in Buggenhout ; recent was er een klimaattransitieoproep vanuit de gemeente waar ze willen op ingaan ; Serge is ook actief in een buurtwerking, er zijn plannen rond LETS, het moet ook gaan om patronen te veranderen en een bezinning rond hoe we leven
 • Katleen woont in Sint-Gillis Dendermonde en is bezig met allerlei duurzame projecten en verenigingen
 • Rosario is actief binnen LETS in Lokeren en sociale transitie intrigeert haar
 • Inge woont in Lokeren, werkt als diensthoofd milieu en landbouw in Dendermonde
 • Carine werkt bij Vormingplus, is actief binnen LETS Beveren, lid van Voedselteams
 • Stefaan werkt bij Vormingplus, is actief binnen LETS Durme, is betrokken bij Voedselteams en Soepkar Alderande en de Lokerse Queesten

Over publiek groen rond TVORK

We bevinden ons op de voormalige site van het Fabeltjesland. Nu is TVORK een ‘duurzame hub’, een plek met heel veel groen en opportuniteiten. Er is een leerwerkplaats, sociaal restaurant, naaiateljee, sociale kruidenier.

Deze buurt kent veel armoede, herverdelen is aan de orde, ook wat de openbare ruimte betreft. We brengen een bezoek aan wat vroeger een bouwvallige tuin was. Een deel van het terrein bestaat uit waterrijke gronden. Aan de buurtbewoners en omwonenden werd gevraagd wat zij wilden, er waren eerder al problemen met vandalisme omdat de site wat ingesloten ligt. Er is oa. gekozen voor beleving (wadi) maar ook veel extra gevarieerd groen als struiken en eetbaar groen.

De plek leent zich ook voor autodelen. Tegenstanders rond een aantal plannen zijn nu voorstanders geworden. Een saaie speeltuin werd omgeturnd tot een te koesteren en verder te ontwikkelen site. Kinderen werden ook bevraagd rond hun wensen en noden. Tieners zijn niet makkelijk te mobiliseren of bereiken maar de jeugddienst werkte actief mee.

Elementen van nudging (goed gedrag stimuleren door intelligente infrastructurele ingrepen) , bloemenmengsel voor vlinders en bijen en het oog, kleinfruitzone (we leren dat frambozen en spelende kinderen moeilijk verenigbaar zijn) …

 

Jij bent dus ik ben

Alain Mahjoub schreef een boek over verbinding en over een noodzakelijke transitie. Alain is een veelzijdig man met een veelzijdige geschiedenis: psychotherapeut, spoedarts, bracht vakanties in Tanger door, grote nieuwsgierigheid en grote spons …

Enkele elementen uit het pas verschenen boek:

 • Mooi om te zien wat een grote diversiteit er bestaat in mensen die met transitie bezig zijn
 • Één van de kaders die Alain gebruikt is dat van Erik Paredis : landschap (macroschaal, de grote klimaatverandering bvb), sociotechnisch regime (hoe we dingen vandaag doen en organiseren), niches : wat opbruist door mensen, van onderuit, gericht op verstoring van het sociotechnisch (verspillend, niet duurzaam) regime met het oog op verandering van het regime  à zie Oikosslide
 • Ook persoonlijke ontwikkeling 3.0 onder ogen kijken ; wat is mijn eigen verhaal, wat met mijn relaties met anderen, in welke mate zijn we (nog) gemeenschapsdieren?
 • Tofuvraag: hoe kunnen we terug gemeenschap vormen? , dat wil oa. zeggen ruimte om te spelen, ruimte om talenten te ontwikkelen, samenwerking tussen mensen in plaats van harde competitie …
 • Als spoedarts leert Alain ‘elke dag het maximum uit het leven te halen’
 • Innerlijke transitie is van belang maar het komt er ook op aan de gunstige omstandigheden te creëren voor een goed leven
 • We worden geconfronteerd met eenzaamheid (zeker bij jongeren neemt dit hele ernstige proporties aan), een te snelle versnelling, veel nadruk op concurrentie en competitie, vervreemding van de natuur die lijdt, we zijn weinig in beweging, we zijn ook vervreemd van onze consumptie-artikelen (de kledij die we kopen, het eten dat we klaarmaken …), patriarchaat (typisch mannelijke waarden worden sterk gewaardeerd), sociale media biedt geen ruimte voor pijn of ontgoocheling …
 • NVA propageert dat onze leerlingen nog meer moeten excelleren, dat onze kinderen ‘slap’ zijn geworden
 • Sociale media kan onze mentale en fysieke gezondheid schaden maar ook de democratie (uitweidingen over schermtijd, over negatief nieuws op FB dat triggert, Cambridge Analytica, faalangst, burnout, google en fb zijn zeer intransparant …)
 • We stellen ook een grote inertie vast van mensen rond de klimaaturgentie à is evolutionair te begrijpen
 • Hoe kunnen we meer participatief besturen?
 • Macht corrumpeert, een steeds terugkerend probleem …
 • Alain wil vooral inzetten op economie : hoe kunnen we nieuwe inzichten, respect voor planetaire grenzen (Donut Economy), nieuw mensbeeld … integreren binnen de economie? Hoe kunnen we naar een betekeniseconomie evolueren? Er zijn hoopgevende voorbeelden: Grey Stone Bakery, een voorbeeld uit Mons, Tony’s Chocoloni, de Common Good Economy …
 • Nabespreking met de deelnemers aan tafel over : rechtvaardige fiscaliteit, macro-economie is vaak heel amoreel, concentratie van rijkdom (cfr Piketty), nood aan regulering, armoede- of rijkdombestrijding, vermogenbelasting, er vloeit veel geld UIT de samenleving, afstand tussen lobbyisten en oa. Europese politici is zeer klein, financialisering van de economie versus reële economie, over de kracht en de mogelijkheden van directe democratie …

Bezoek aan Grande Synthe (niet behandeld wegens tijdstekort)

Stefaan bracht op basis van een artikel van Tine Hens in Mo* een bezoek aan Grande Synthe. GS ligt in de buurt van Duinkerken en zet heel sterk in op transitie,ondanks de zware armoede. Er zijn tal van samentuinen, er is veel aandacht voor ‘groene’ educatie, er is een totaalverbod op pesticiden, er wordt ingezet op korte keten, vervuilende activiteiten worden geweerd …

Er is de mogelijkheid om met een bus of met de trein naar De Panne en daarna nog 30 km fietsen GS te bezoeken en een rondleiding te krijgen. We kunnen er een ééndaagse of tweedaagse van maken. Het is ook een regio waar de gele hesjes erg actief zijn en vluchtelingen in schrijnende omstandigheden in de bossen trachten te overleven …

Wie wil reageren op deze kans : graag een mail naar stefaan.segaert@vormingplus.be ; kan in najaar 2020 doorgaan, kan een gelijkaardige boost als midweek in Totnes in 2014 opleveren.

Translab WenD onder de aandacht brengen?

Dat doen we graag samen.

Dat kan via